CsQ הוא סוג מדיד ובר-שיפור של אינטיליגנציה הבוחן אמינות, בהירות, ערך, עניין והשפעה

כל מנהל הדרכה מוצא את עצמו מתחבט בסוגיה: איך מודדים אפקטיביות של הדרכה? האם ניתן בכלל לכמת מיומנויות רכות? מה קורה ב”יום שאחרי” ההדרכה?

ישנה הסכמה גורפת בקרב מנהלים שמיומנויות רכות, ובמקרה הפרטי שלנו, מיומנויות של תקשורת והעברת מסרים, הינן תנאי חיוני ואף הכרחי להצלחה עסקית, ניהול ואפקטיביות ארגונית. אבל איך באמת נדע מהן יכולות התקשורת של העובדים והמנהלים? איפה הם נמצאים, מבחינת יכולות התקשורת שלהם, ביחס לעובדים אחרים בארגון ומחוצה לו? עד כמה הם מצליחים להעביר את המסרים הנכונים באופן שייצר את האימפקט הרצוי? וחשוב מכך, איך נוכל למדוד ולכמת את מידת השיפור שלהם?

התשובה לכל אלו נעוצה ב CsQ =Communication Skills Quotient

strip_main

 אחת מהביקורות הנוקבות שיש למבחני האינטליגנציה הרגשית היא העובדה שהם כלליים מדי ומכילים מרכיבים רבים ושונים מכדי שניתן יהיה לכלולם תחת מסגרת תיאורטית אחת. מדדי התקשורת שלנו למעשה מענה לביקורת זו בכך שהם מעריכים ומודדים רק  המיומנויות הנוגעות לתקשורת והעברת מסרים.

במה יסייע CsQ למנהלים בארגון שלכם?

מיפוי ואבחון מנהלים / עתודה ניהולית לפי פרמטרים מדידים כגון:

 • עד כמה המנהל מעביר מסרים באופן תכליתי וברור?
 • עד כמה המנהל מצליח לייצר אימפקט על הסביבה שלו?
 • לאיזה סגנון של טיפוסי דוברים משתייך המנהל

התאמה ספציפית של כלים ומודלים לתקשורת והעברת מסרים על סמך המיפוי והאבחון לצורך שיפור מקסימלי וכירורגי. בבניית התוכנית יילקחו בחשבון פרמטרים כגון:

 • KPI’s של אותו מנהל או קבוצת מנהלים
 • הפורמט שיאפשר לו שיפור מקסימלי: הדרכה, למידה מתוקשבת, ייעוץ אחד על אחד
 • משך הזמן שיש עד להשגת השיפור הנדרש

מדידת השיפור ומעקב אחר גרף הלמידה והיישום במשך כל התהליך:

 • ציון הערכה ראשוני על סמך הפרמטרים לניבוי CsQ
 • קביעת תוצאה רצויה למדדי השיפור
 • דו”ח הערכה איכותני וכמותי בנקודות שייקבעו כאבני דרך בתהליך הלמידה ובסופו

 איך נולד הרעיון של CsQ?

ב12 השנים האחרונות חברת דיבייט מתמחה בפיתוח מתודולוגיות ומודלים לתקשורת בינאישית והעברת מסרים. אלפי הסדנאות והייעוצים שהעברנו יצרו בפנינו את ההזדמנות להכיר מקרוב את החוזקות והחסמים המאפיינים עובדים ומנהלים בבואם להעביר מסרים. הצלבת בסיס הנתונים הרחב שבנינו, עם מחקרים אקדמיים עדכניים בתחום התקשורת, הובילו אותנו לפיתוח ייחודי של ה- CsQ המכיל:

 • 5 מדדי ליבה הנמדדים על סולם כמותי לניבוי דובר מצויין
 • פיצוח 8 סגנונות טיפוסיים של דוברים

ה CsQ יאפשר לך לדעת לא רק איך נכנסים העובדים או המנהלים לתהליך הלמידה ומה הוא יכיל, אלא גם איך הם ייצאו מהתהליך ולאן יגיעו בסופו.

למידע נוסף

תכניות נוספות