מנהיגות אמיתית בנויה מתקשורת נכונה.

טיפוח הכישרונות הצעירים בארגון הינו כלי מפתח להבטחת הצלחת אותם עובדים בעתיד.תכנית ‘פיתוח מנהיגות’ של VAYOMAR נועדה לטפח ולפתח את הכישורים החיוניים למנהיגי הארגון העתידיים. המשתתפים בתכנית יעברו תכנית מותאמת אישית, בה נמדוד את ה-CQ- communication qoutient שלהם, נעריך את יכולותיהם וכישוריהם בתחום התקשורת הבינאישית וע”פ המדידה נספק להם כלים ומתודות העונים על צרכיהם ועל האתגרים עמם הם מתמודדים. לאורך התכנית מתבצעת מדידה של התקדמות המשתתפים לפי מנגנוני הבקרה והיעדים שנקבעו מראש.

בין הכלים והמתודולוגיות שירכשו בתכנית:

  • יסודות ליבה בתקשורת בינאישית
  • מודל הבניית המסר
  • ניהול ישיבות צוות
  • הצגה בפני מקבלי החלטות
  • סטוריטלינג
למידע נוסף

תכניות נוספות

תכנית מותאמת אישית לצרכים שלך

אנו מספקים כל אחת מהתכניות באמצעות הפתרונות שלנו