intent audience

אחד מהאתגרים הגדולים ביותר בעמידה מול קהל הוא טווח הקשב המוגבל שלנו כבני אדם. מחקרים מראים כי היכולת של אדם ממוצע להקדיש את מלוא תשומת הלב אלינו :לא עולה על 5-7 דקות. אז מה נוכל לעשות על מנת להזניק קשב קהל?  נתקוף את האתגר הזה בשתי רמות במקביל

א. שפת גוף: שינוי הטון והאינטונציה, שמירה על קשר עין, שינוי הבעות פנים, שימוש בתנועות ידיים וכו’.

ב. מזניקי קשב: אנקדוטות, בדיחות, חידות, מקרי בוחן, סיפורים אישיים, סטטיסטיקה מפתיעה, מחקר חדשני, ציטוט, שאלה, וידאו, רפרנס אינטלקטואלי – לכל אלו אנו קוראים מזניקי קשב. כל דבר ששובר שגרה או משנה אווירה. מזניקי הקשב אינם מהווים תחליף לתוכן, אלא מתווספים אליו – וחשוב מאד להכינם מראש.

מהי פתיחה עוצמתית? 30 השניות – 4 דקות הראשונות הם “זמן החסד” שלנו: הזמן שבו נוכיח לקהל שאנחנו שווים את הזמן ותשומת הלב שלהם. שימוש נכון בזמן הזה יגדיל משמעותית את הסיכויים שלנו לתפוס את קשב הקהל מעבר לחלק הפותח, ולבסס את מעמדינו כדוברים מעניינים וכריזמטיים בעלי מסר ראוי.

בחזרה לתכניות