היכולת לדבר ברצף במשך שלושים שניות יכולה לחזות את הצלחתה של מכירה: נאום המעלית הוא כלי לשכנוע ומכירה בזמן קצר (30-60 שניות) שמטרתו העיקרית היא לעניין את הלקוח ולייצר פגישה נוספת עימו. באמצעות המתודולוגיה של ויאמר, המורכבת מארבעה שלבים, יצליחו המשתתפים לזקק את המסר המרכזי, להציף תועלת ייחודית עבור מי שעומד מולם ולנסח קריאה לפעולה שתתניע המשכיות עתידית.י