מודל הבניית המסר של VAYOMAR הוא מודל אוניברסלי להבניית המסר באופן אפקטיבי תוך התאמתו לקהלי יעד שונים. מודל זה מאפשר לדוברים לזקק את המסר המרכזי, ליצור ערך עבור הקהל ולסלול דרך פעולה במטרה ליישם את המסר. הבניית המסר באופן ממוקד ואפקטיבי תשפר את הבנתו, תעורר עניין וקשב ותוביל לתוצאות הרצויות.

שלושת המרכיבים במבנה המסר:

א. לכידת קשב קהל: פתיחה עוצמתית עם “זמן חסד” ותיאום ציפיות

ב. גוף המסר: חלוקת התוכן לשלוש קטגוריות מרכזיות והסברת הקשר ביניהן

ג. מסקנה: חזרה על המסרים העיקריים וקריאה לפעולה